Kategori

Jersey stein 1400 kg


Teknisk informasjon:

Vekt kg 1400

Beskrivelse:

Vår Jersey stein benyttes ofte til sikring langs vei, samt som områdesikring.