Kategori
Ringer CD40 dekkestøtte
Lengde (min/maks) cm 225–400
Kapasitet (maks/min) kN 20,0
Vekt kg 22
Se mer
Schake Malt B/D30 dekkestøtte
Lengde (min/maks) cm 171–300
Kapasitet (maks/min) kN 30,9–26,6
Vekt kg 16
Se mer
Multiprop 350 dekkestøtte
Lengde (min/maks) cm 195–350
Kapasitet (maks/min) kN 88,3–42,9
Vekt kg 19
Se mer
Multiprop 480 dekkestøtte
Lengde (min/maks) cm 260–480
Kapasitet (maks/min) kN 85,9–25,6
Vekt kg 24
Se mer
Titan 2 dekkestøtte
Lengde (min/maks) cm 180–300
Kapasitet (maks/min) kN 39,0-21,0
Vekt kg 16
Se mer
Titan 3 dekkestøtte
Lengde (min/maks) cm 230–350
Kapasitet (maks/min) kN 35,0-21,0
Vekt kg 18
Se mer
Titan 4 dekkestøtte
Lengde (min/maks) cm 260–410
Kapasitet (maks/min) kN 39,0-23,0
Vekt kg 25
Se mer
Titan 6 dekkestøtte
Lengde (min/maks) cm 430–550
Kapasitet (maks/min) kN 00,0-00,0
Vekt kg 00
Se mer